Проект + ОВНС

Ефективність капітальних вкладень, гарантування якості, відповідальність за кінцевий результат – запорука успішної діяльності підприємства.

ПП «ЕКОПОД» виконує повний комплекс проектних робіт згідно переліку до ліцензії АВ № 356031, а саме:

 1. Проектування очисних споруд;
 2. Оцінка впливу на навколишнє середовище;
 3. Проектування зовнішніх інженерних мереж водопостачання та каналізації.

Локальні очисні споруди поверхневого стоку з територій
автостоянок площею 0,5 – 1,5 га та автозаправних станцій

Стадія «Проект» включає:

 1. Пояснювальну записку – 20 сторінок (вихідні положення, основні технологічні, архітектурно-планувальні та конструктивні рішення, охорона праці, техніка безпеки, виробнича санітарія, основні техніко-економічні показники);
 2. Оцінку впливу на навколишнє середовище, включаючи заяву про наміри, заяву про наслідки, розрахунок ГДС;
 3. Графічні матеріали (план розміщення очисних споруд, посадка на геологічний розріз, технологічна схема очистки, план, розріз, специфікація обладнання);
 4. Кошторисну документацію (об’єктний кошторис).
 5. Додатки (гігієнічні висновки, сертифікати відповідності, технічні умови, інша дозвільна документація).

Вартість проектних робіт – 6-18 тис.грн.

Стадія «Робоча документація» включає:

 1. Комплект робочих креслень технологічної частини;
 2. Комплект архітектурно-будівельних робочих креслень;
 3. Кошторисну документацію.

Вартість проектних робіт – 12-24 тис.грн.

Зовнішні мережі водопостачання та каналізації.

Стадія «Проект» включає:

 1. Розрахунок витрат та напрямки трас зовнішніх мереж водопостачання та каналізації;
 2. Кошторисну документацію (об’єктний кошторис).

Стадія «Робоча документація» включає:

 1. Плани мереж;
 2. Поздовжні профілі мереж;
 3. Інженерні споруди;
 4. Кошторисну документацію.

ПП «Екопод» несе повну відповідальність за відповідність прийнятих проектних рішень діючим Нормам і Правилам і захищає їх в службах Укрінвестекспертизи.

ПП «Екопод» може, за домовленістю, проходити санітарну експертизу проекту локальних споруд очистки в МОЗ України.