Глибоке очищення води

Глибоке очищення води

Інженерні споруди «біоплато» з вищими і вологолюбними водяними рослинами широко використовують у світовій практиці очищення комунальних, виробничих стічних вод і поверхневого стоку.

Первинна функція «біоплато» – очищення води. Але споруда використовується і в рекреаційних, екологічно-оздоровчих, культурно-освітніх, заповідних та інших цілях.

В навколишнє середовище повертаються зворотні води нормативної якості та відновленої біологічної повноцінності.

«Біоплато» як високопродуктивна екосистема створює просторову неоднорідність в існуючих збіднілих антропогенно-природних ландшафтах, надає додаткові місця існування та харчові ресурси для багатьох видів флори і фауни, що, у свою чергу, створює сприятливі умови для підтримки біорізноманіття.

очисні споруди біоплато

 
В процесі очищення води в «Біоплато» приймають участь:

мікроорганізми
водорості
вищі водяні рослини
флора
фауна

біоплато київ

Основну роль відіграють вищі водяні рослини, які видаляють із води забруднюючі речовини – біогенні елементи (азот, фосфор), калій, кальцій, магній, марганець, сірку, важкі метали (кадмій, мідь, свинець, цинк), феноли, сульфати,  нафтопродукти, синтетичні поверхнево-активні речовини.

При очищенні стічних вод використовують такі види рослин, як комиш, очерет озерний, рогоз вузьколистий і широколистий, рдест гребінчастий і курчавий, спіродела багатокорінева, елодея, водний гіацинт (ейхорнія), касатик жовтий, сусак, стрілолист звичайний, гречиха земноводна, резуха морська, уруть, хара, ірис та інші.

 

 

очистные сооружения биоплато

Функції водяних рослин:

фільтраційна (осадження завислих речовин)
поглинальна (поглинання біогенних елементів, деяких органічних речовин)
накопичувальна (здатність накопичувати деякі метали і органічні речовини, які важко розкладаються)
окислювальна (у процесі фотосинтезу виділяють кисень)
детоксикаційна (перетворюють токсичні речовини в нетоксичні)

Ефект очищення стічних та поверхневих вод у системах з використанням фітотехнологій (БІС, біоплато, фільтруючі траншеї з посадками рослин та інші модифікації) досягає:

іони амонію, нітріт- та нітрат-іони – 60-90%
фосфати – 20-60%
іони важких металів – 20-80%
завислі речовини – 96-98%
сульфат-іони – 25-30%
іони натрію, кальцію, магнію – 10-15%
нафтопродукти – 20-90%
сполуки за ХСК, БСК – 65-90%
бактерії E-Coli (знезараження) – 96-98%

Фітоочисний комплекс «Біоплато»  призначений для очищення та доочищення господарсько-побутових і виробничих стічних вод, а також поверхневого стоку (дощових, талих та поливно-мийних вод) від завислих речовин, розчинених органічних речовин (нафтопродуктів), біогенних елементів (азоту, фосфору).

Технологія дозволяє очищати воду до різних показників. Залежно від вихідних концентрацій забруднюючих речовин та необхідної якості очищених вод, розраховується розмір споруди, передбачається будівництво одноступеневого або двоступеневого  «Біоплато», обирається матеріал завантаження, визначається тип вищих водяних рослин та інше.

Модифікації «Біоплато»:

герметичне трирежимної фільтрації
фільтраційне (без дна)
поверхневе (з дзеркалом води)
берегове (на випусках у водойму)
одно-, дво-, багатоступеневе

Переваги «Біоплато»:

екологічно чиста технологія
незначні капітальні вкладення
тривалий термін експлуатації
відсутність експлуатаційних витрат
підвищення надійності очисних споруд

Модифікації «Біоплато» Переваги «Біоплато»

Основна модифікація фітоочисного комплексу «Біоплато» – герметичне трирежимної вертикальної фільтрації – передбачає можливість трьох режимів фільтрації води:

«зверху – донизу»
«знизу – доверху»
«режим промивки»

В «режимі промивки» промивні води «Біоплато» повертаються в систему після повторного очищення на фільтрах.

Завдяки конструктивним особливостям, які дозволяють змінювати режими фільтрації, спорудам притаманні розширені функціональні можливості очищення води різного ступеню  забрудненості.

Конструкція та спосіб роботи «Біоплато» захищені Патентом України № 84646. Права на винахід чинні від 10.11.2008 р. та охороняються Законом України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі».

Все обладнання та матеріали мають відповідні сертифікати, гігієнічні висновки (висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України на «Біоплато» №05.03.02-04/24476 від 27.03.2012 р.)

«Біоплато» забезпечує екологічно безпечне функціонування комплексу очисних споруд, в тому числі у випадку аварійних ситуацій. Виконує роль біогеохімічного бар’єру, в якому оптимізовані водний, тепловий та харчовий режими, а рослини виконують роль біологічного концентрату.

Складові герметичного «Біоплато» трирежимної фільтрації:

корпус (залізобетон, гідронепроникний матеріал);
завантаження (митий щебінь, гравій, керамзит тощо);
розподільчі і збірні колодязі або лотки;
розподільчі і збірні мережі трубопроводів;
системи зміни режимів фільтрації;
теплоізоляційний матеріал;
біопрепарат для внесення у завантаження;
патрубки із висадженими рослинами;
пристрої для надходження кисню до завантаження.

Конструкції  «Біоплато» виконують різної у плані форми: прямокутної, овальної, довільної.

Використання принципів ландшафтного дизайну дозволяє покращити естетичні характеристики промислових майданчиків та інших територій.

біоплато замовити

біоплато

Біотехнології – наше майбутнє