Виробничі води

Виробничі води очищення

Компанія ТОВ «НВП ЕКОПОД» пропонує комплексне вирішення проблем очищення виробничих стічних вод харчової та легкої промисловості:

передпроектні роботи і розробку технології;
проектні роботи;
авторський нагляд за будівництвом;
постачання обладнання;
спецмонтажні роботи;
пусконалагоджувальні роботи обладнання та споруд як комплексу;
навчання персоналу та розробку пакету експлуатаційної документації;
сервісне обслуговування споруд;
постачання витратних матеріалів та комплектуючих;
виконання аналізів стічних вод в сертифікованій лабораторії;
надання професійних консультацій і супровід замовника на всіх етапах впровадження очисних споруд.

Для підприємств, які проектуються, ми допоможемо прийняти технічно обґрунтовані та економічно доцільні рішення по очищенню стічних вод з урахуванням якості стоків за потоками від різних технологічних процесів виробництва та доцільності їх змішування, розробимо технологію очищення стічних вод до нормативних показників на водовідведення у міську каналізацію або водний об’єкт, запропонуємо альтернативні варіанти технологічного обладнання (вітчизняне, європейське, азіатське) або виконаємо адаптацію іноземного проекту до українського законодавства і забезпечимо його супровід до вводу в експлуатацію.
Для діючих підприємств ми виконаємо технологічне обстеження існуючих споруд і обладнання, аналіз ефективності існуючої технології, у тому числі витрат і доз реагентів, та запропонуємо оптимальні рішення по модернізації, технічному переоснащенню або реконструкції очисних споруд.

Очисні споруди виробничих стічних вод

ГАЛУЗІ ВИРОБНИЦТВА

Очисні споруди виробничих стічних вод

Для підприємств різних галузей  народного господарства, в тому числі промисловості, застосовуються різні способи очищення виробничих стічних вод: механічні, фізичні, хімічні, біологічні, фізико-механічні, фізико-хімічні та комплексні. 

Показники забруднюючих речовин у стічних водах підприємств навіть у межах однієї галузі виробництва значно відрізняються, оскільки залежать від асортименту продукції, що випускається, технології виробництва, сировини та ін.

Виробничі стічні води характеризуються значною годинною нерівномірністю утворення за кількісними та якісними показниками, а також коливаннями температури, рН, виду і рівню забрудненості у різних потоках.

Професійний підхід до прийняття рішень по доцільності об’єднання стічних вод від різних джерел їх утворення, або локального очищення різних потоків стічних вод до змішування, розрахунок об’ємів усереднюючих резервуарів забезпечує збалансування гідравлічного режиму роботи споруд і обладнання, усереднення концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах. Це дозволяє забезпечити ефективне механічне та фізико-хімічне очищення стічних вод, оптимізувати витрати реагентів, запобігти порушенням режиму роботи обладнання і досягти збалансованого режиму роботи споруд біологічного очищення.

Основними забруднювачами стічних вод харчової  промисловості є жири тваринного і рослинного походження, біогенні елементи, легкої промисловості – фарбники і ПАВ, деревообробної – смоли, формальдегід, лігнін. Стоки містять велику кількість завислих речовин, характеризуються високими значеннями ХСК і БСК.

Ми пропонуємо технології очищення стічних вод, які передбачають використання наступних методів очищення та застосування обладнання:

механічне очищення із застосуванням решіток, гідроциклонів, барабанних сит, сепараторів, центрифуг, жироуловлювачів;
фізико-хімічне очищення безреагентною і/або реагентною флотацією;
біологічне очищення із застосуванням анаеробних і аеробних методів, при необхідності із застосуванням технології мембранного біореактору;
доочищення на фільтрах з полімерним завантаженням і/або мікрофільтрах;
знезараження із застосуванням гіпохлориту натрію або ультрафіолетового випромінювання;
аеробна стабілізація та механічне зневоднення осаду із застосуванням шнекового дегідратору, фільтр-пресу тощо.;
доочищення води за фітотехнологіями.

Вибір комбінації методів визначається за екологічною і технологічною доцільністю та економічними критеріями.

очищення вод з виробництва

очисні споруди для вод