Проектування

проектування очисних споруд

ТОВ «НВП ЕКОПОД» виконує повний комплекс проектних робіт по будівництву, реконструкції, технічному переоснащенню, модернізації очисних споруд:

Передпроектні роботи:

консультування з технічних, технологічних, юридичних та організаційних питань
обстеження існуючих об’єктів, виконання обмірювальних креслень, надання рекомендацій
підготовка розгорнутих комерційних пропозицій
порівняння різних варіантів очисних споруд та обладнання, вибір оптимального рішення
ідентифікація екологічно небезпечних об’єктів, визначення класу відповідальності, категорії складності, стадійності проектування

Оцінка впливу на навколишнє середовище

Беззаперечною перевагою індивідуального проектування очисних споруд є можливість вибору оптимальних архітектурно-планувальних і конструктивних рішень, матеріалів. Це дозволяє підвищити економічну ефективність вкладень, досягти архітектурно-художньої виразності при збереженні функціональних та технічних характеристик об’єкту.

Супровід у отриманні вихідних даних на проектування:

містобудівних умов та обмежень
технічних умов на водовідведення
інженерно-геологічних вишукувань
виконання розрахунків, підготовка завдань

Проектування очисних споруд, виконання стадій:

«Техніко-економічне обґрунтування»
«Ескізний проект»
«Проект»
«Рабочий проект»
«Робоча документація»

Адаптація іноземних проектів до українського законодавства

Використання ландшафтного дизайну дозволяє органічно вписати такий непрезентабельний об’єкт, як очисні споруди, у загальний будівельний комплекс, покращити естетичні характеристики території.

ТОВ «НВП ЕКОПОД»

ТОВ «НВП ЕКОПОД» надає Замовнику можливість обрати:

тип очисних споруд по заглибленню до рівню землі

надземний
заглиблений
напівзаглиблений
обвалований

форма будівлі у плані

кругла
квадратна
прямокутна
довільна

опорядження фасаду

цегла
плитка
штукатурка
сендвіч-панелі
штучне або природне каміння

конструктив стін резервуарів

залізобетон
поліетилен зі стільниковою стінкою

конструктив стін споруд

цегла
залізобетон
сендвіч-панелі

конструктив покрівлі

монолітний залізобетон
збірні залізобетонні плити
сендвіч-панелі
черепиця
скло

Наше підприємство може розробити різні варіанти технологічних і конструктивних рішень по очисним спорудам. Проте, чим складніша технологія, тим більших капітальних вкладень потребує її реалізація.

Головна мета діяльності ТОВ «НВП ЕКОПОД» – впровадження екологічно безпечних економічно доступних технологій очищення стічних вод. Тому наш сегмент – «бюджетні» очисні споруди, доступні для невеликих підприємств.

У кожному конкретному випадку ми запропонуємо технічно обґрунтоване та економічно доцільне рішення.

Свідомий вибір – бажаний результат!

Пріоритетність наших рішень:

комплексність врахування всіх важливих факторів
превентивність мінімізація забрудненості стічних вод
раціональність
 

 
розподіл стічних вод за потоками,
повторне використання очищених вод та відходів
екологічність
 

 
використання наближених до природних процесів –
анаеробних методів, фітотехнологій, компостування
економічність мінімізація капітальних і експлуатаційних витрат
надійність якісне обладнання, резерв
доступність доступність і зручність в експлуатації

очисні споруди

При виборі оптимального проектного рішення враховуються:

містобудівні умови та обмеження
архітектурний задум будівельного комплексу
пріоритетність у структурному розподілі інвестицій
експлуатаційні витрати
технологічна можливість організації та виконання робіт
вартість та доступність матеріалів, наявність ресурсів
інфраструктура, транспорт, логістика
природні умови (температура, опади, вітрове та снігове навантаження, інсоляція)
інженерно-геологічні умови (рельєф, фізико-механічні характеристики ґрунтів, сейсмічність, підтоплення)
гідрологічні умови водовідведення
санітарно-гігієнічні умови

Наші спеціалісти допоможуть:

визначити оптимальну кількість, потужності, тип і розташування очисних споруд поверхневого стоку
обрати оптимальну технологію, обладнання, та конструктивне рішення для очисних споруд господарсько-побутових та виробничих стічних вод виходячи із пріоритетів Замовника
спростити будівництво споруд та мереж
зберегти кошти Замовника

Значний досвід та висока кваліфікація спеціалістів дозволяють не тільки професійно виконувати свою роботу, а й надавати консультативну допомогу спеціалістам по вертикальному плануванню та іншим інженерним рішенням.

Вся проектна документація виконується на високому якісному рівні.
ТОВ «НВП ЕКОПОД» гарантує повну відповідність проектних рішень діючим Нормам і Правилам, захищає їх в службах Експертизи.

системи водоочищення

Кожен повинен виконувати Свою справу Професійно!